Privatlivspolitik

uploaded picture
Jeg indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette er relevant for ConnieJakobsen, og jeg indhenter kun persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos ConnieJakobsen.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder jeg altid alle relevante og gældende lovbestemmelser. Jeg vil kun opbevare dine persondata, så længe jeg enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler
Hvis du ønsker at købe og modtage en service fra mig, har jeg brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig mine services.


Jeg kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Jeg indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

- Besøger min hjemmeside
- Gennemfører et køb af mine services
- Opretter en konto
- Sender mig spørgsmål, reklamationer eller feedback

Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter jeg for at kunne levere den service, som du har købt hos mig. Din e-mailadresse indhenter jeg for at kunne sende dig en ordrebekræftelse.

Når du betaler for den service, du har købt, indsamler jeg dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe services af på min hjemmeside.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 1 år efter du har modtaget den service, du har købt.

Andre modtagere af personoplysninger
Jeg sælger ikke dine persondata til tredjemand, og jeg overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som jeg til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode mig om følgende:

• At få adgang til og få ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at jeg skal behandle dine personoplysninger, eller at jeg skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du blot sende mig en anmodning herom til cj@conniejakobsen.dk.

Opdateret 9. marts 2022