Konkurrenceregler på Facebook og dansk lovgivning om markedsføring på sociale medier

Du undgår bøvl med Facebook og ombudsmanden, hvis du overholder reglerne.

Reglerne for at bruge konkurrencer på Facebook er enkelte:

Du må gerne kræve, at brugeren skal:

 • "synes godt om" dit opslag for at deltage
 • Kommentere dit opslag for at deltage
 • Lave opslag på din side for at deltage
 • Sende en besked til din side for at deltage

Du må ikke kræve, at brugeren skal:

 • Dele dit opslag på deres egen væg for at deltage
 • Dele dit opslag på deres venners væg for at deltage
 • Tagge deres venner for at deltage
 • "Synes godt om" din side for at deltage


Dansk lovgivning
Udover Facebooks konkurrenceregler, skal du også forholde dig til den danske lovgivning om konkurrencer på Facebook og markedsføring på sociale medier. 

Hvad siger dansk lov om kunkurrencer på sociale medier?

Det er vigtigt, at konkurrencers vilkår og betingelser er tydelige for deltagerne.

Det vil sige, at man skal oplyse om:

 • Eventuelle aldersmæssige og/eller geografiske begrænsninger
 • Den enkelte præmies værdi
 • Gevinstchancen og hvor mange præmier der indgår i konkurrencen
 • Udvælgelsesproceduren – dvs. hvordan vinderen bliver fundet
 • Hvornår vinderen trækkes
 • Hvor og hvornår vinderens navn offentliggøres
 • Betingelser for levering, afhentning og forældelse af gevinster

Der er to typer konkurrencer på de sociale medier, og du skal gøre klart for deltageren, hvilken type, der er tale om:

 • Tilfældighedsprægede: Hvor vinderen trækkes ved lodtrækning og lignende
 • Præstationsprægede: Hvor deltagerne skal yde en indsats for at vinde

Herudover har forbrugerombudsmanden i rapporten “De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012” udtalt:

“Hvis en erhvervsdrivende præmierer en bruger eller skaber et særligt incitament [..] for brugeren til at dele eller sprede [..] kommercielle meddelelser, vil forbrugerombudsmanden anse meddelelserne for at komme fra den erhvervsdrivende, og brugernes venner skal derfor have mulighed for at frabede sig disse, se pkt. 3.5…

[..]Hvis deltagelse i en konkurrence medfører, at et kommercielt budskab viser sig på brugerens væg og derefter på vennernes startside under nyheder, skal brugernes venner således have mulighed for at frabede sig fremtidige henvendelser fra erhvervsdrivende.

Det vil sige, at det ifølge dansk lovgivning ikke er lovligt at bede brugerne om at dele, så længe der er mulighed for at skjule indholdet fra virksomheden.

Nogle virksomheder vælger at bede brugeren om at "kommentere, hvem du vil dele præmien med" eller noget lignende. Det er lovligt ifølge Facebooks regler, fordi man ikke direkte beder om at “tagge” personen – velvidende om, at de fleste deltagere vil gøre det alligevel, men ifølge Forbrugerombudsmanden er det vigtigt, at brugerens venner kan skjule indholdet fra virksomheden bag opslaget, de bliver tagget i, hvis ikke de er interesserede i dette.

Du kan læse hele forbrugerombudsmandens rapport.