Forretningsbetingelser

uploaded picture
Forretningsbetingelser
Når du (herefter omtalt som Kunden) afgiver ordre til, eller indgår aftaler med ConnieJakobsen, accepterer Kunden nedenstående vilkår og betingelser.

Anvendelse
Disse vilkår er gældende for alt samarbejde mellem ConnieJakobsen og Kunden, medmindre andet er aftalt skriftligt med Kunden.
Disse vilkår er gældende, hvis Kunden har accepteret dem på en af følgende måder:

1. Hvis vilkårene indgår som bilag til en fysisk indgået aftale
2. Vilkårene har været vedhæftet i en e-mail med et tilbud, som Kunden har accepteret
3. hvis Kunden blev informeret i et brev eller e-mail, at al fremtidigt samhandel vil være underlagt disse salgs- og leveringsbetingelser Kommunikation

l kommunikation med bindende vilkår mellem ConnieJakobsen og Kunden skal ske via e-mail, medmindre andet udtrykkeligt er anført i disse vilkår.

Kunden skal anvende de på www.conniejakobsen.dk til enhver tid oplyste e-mails til al kommunikation med ConnieJakobsen.

Tilbud
Alle øvrige tilbud fra ConnieJakobsen er gyldige i 14 dage fra udstedelsesdatoen, med mindre andet er oplyst. Tilbuddet er betinget af, at opgaven kan bearbejdes som forudsat i tilbuddet, og at Kundens tilsendte materiale stemmer overens med aftalerne deri. Forholdene for opgaven samt en opgavebeskrivelse vil finde sted på tilbuddet. Opgavens omfang bygger udelukkende på de punkter, der nævnes i tilbuddet. Eventuelle ændringer til opgavebeskrivelsen eller tilføjelser fra kundens side, vil blive aftalt og faktureret særskilt mellem begge parter.

Kunden kan, som udgangspunkt, acceptere et tilbud pr. e-mail, medmindre andet er aftalt.

Hvis kunden i sin accept henviser til eller vedhæfter egne indkøbsvilkår, finder disse ikke anvendelse uden ConnieJakobsens skriftlige accept af disse vilkår.

Pris og betaling
Betalbart arbejde afregnes pr. påbegyndt halve time (30 minutter).

Serviceaftaler
Serviceaftaler indgået med ConnieJakobsen løber i 3, 6 eller 12 måneder fra serviceaftalens godkendelse af Kunden. Serviceaftaler kan forlænges efter 3, 6 eller 12 måned ved betaling af tilsendt faktura.

Hvis Kunden ikke ønsker at benytte serviceaftaler, der er indgået med ConnieJakobsen, refunderes eller kompenseres Kunden ikke for serviceaftalens resterende periode.

Hjemmesider
ConnieJakobsen tager ikke ansvar for hjemmesidens funktionalitet og udseende, hvis kunden eller tredje part foretager ændringer, rettelser og/eller opdateringer af nogen art på hjemmesiden. Ønskes efterfølgende hjælp til ‘trouble shoot’ kan dette foretages til timepris.

Handelsbetingelser for Serviceaftale
Regelmæssig opdatering
ConnieJakobsen tilbyder at lave en regelmæssig opdatering af hjemmesiden, så den bliver holdt vedlige og dermed er opdateret og skarp. Opdateringen sker i samarbejde med Kunden.

Hvis der er opgaver, der kræver mere tid i forhold til tilrettelser efter en opdatering, indhentes accept til udførelse af disse på timebasis.

Priser og betaling
Alle priser opgivet af ConnieJakobsen er ekskl. moms.

Betaling skal ske ved bestilling på hjemmesiden, medmindre andet er aftalt med Kunden.

Manglende betaling af den tilsendte faktura, ved fornyelse efter 3, 6 eller 12 måneder, betragtes som opsigelse af serviceaftalen.

Reklamation/fejl
Alle fejl og mangler skal meddeles skriftlig straks efter levering. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden har opdaget, eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftlig til ConnieJakobsen, kan den ikke senere gøres gældende.

Enhver reklamation skal angive, hvad der er galt med leverancen fra ConnieJakobsen, og hvad Kunden præcis ønsker, at ConnieJakobsen skal foretage sig.

Kunden skal udførligt informere ConnieJakobsen om fejlens karakter, herunder hvor den optræder samt hvorledes den eventuelt kan genskabes.

ConnieJakobsen giver Kunden besked om, hvorvidt reklamationen kan imødekommes.

ConnieJakobsen yder udbedring inden for rimelig tid.

ConnieJakobsens ansvar for mangler omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes:

1. almindelig slidtage
2. afhjælpning eller ændring udført af andre end ConnieJakobsen
3. andre forhold, som ConnieJakobsen er uden ansvar for.

Tvister
Forretningsbetingelserne er underlagt dansk ret og tvister afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

Forretningsbetingelser
ConnieJakobsen forbeholder sig ret til at ændre forretningsbetingelserne, produktindhold og priser. Ved ændring af priser vil berørte kunder blive informeret pr. e-mail inden næste serviceaftaleperiode.

Opdateret 27. december 2020